Badanie uziarnienia kruszywa

Badanie uziarnienia kruszywa Badanie uziarnienia wykonuje się za pomocą szablonów dla kruszyw powyżej 25 mm oraz sit dla sprawdzenia wymiarów oraz wykreślenia uziarnienia (granulometrycznej) kruszywa drobniejszego. Stosowane są komplety sit zestawione według różnych zasad i różnie znormalizowane w poszczególnych krajach. Dla kruszywa o wymiarach ziarn do 4 mm są stosowane w Polsce sita tkane z: otworami kwadratowymi, dla kruszywa powyżej 5 mm – sita o otworach okrągłych. Doświadczalnie ustalono, że sito o otworach kwadratowych może być zastąpione sitem o otworach okrągłych o średnicy 1 ,25 razy większej niż długość boku otworu kwadratowego. Komplet sit stasowany do analizy sitowej kruszywa przeznaczonego do betonu jest podany w tablicy 6. [hasła pokrewne: wysokość baterii wannowej, rolety dzień i noc, vega meble białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: rolety dzień i noc vega meble białystok wysokość baterii wannowej