Badanie scieralnosci w bebnach walcowych

Badanie ścieralności w bębnach walcowych Od szeregu lat coraz powszechniej są stosowane badania ścieralności w bębnach walcowych ze względu na dokładniejsze wyniki i warunki bardziej zbliżone do istotnego zachowania się materiału na drodze. W bębnach walcowych ścieranie materiału kamiennego następuje przy użyciu kul stalowych. Jednym z tego rodzaju przyrządów, który zyskał szerokie rozpowszechnienie w laboratorium jest bęben walcowy Los Angeles dający wyniki ścieralności najbardziej zbliżone do wyników z praktyki. Twardość Twardość minerałów skałotwórczych badanej skały określa się według skali Mohsa, oddzielne dla każdego materiału. [patrz też: olx bochnia, strop ackermana, mrówka kościerzyna ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kościerzyna olx bochnia strop ackermana