Badania surowców skalnych i gotowych wyrobów kamiennych

Badania surowców skalnych i gotowych wyrobów kamiennych. Badanie surowców skalnych Badania surowców skalnych przewidzianych do eksploatacji są powiązane z opracowaniem dokumentacji złoża. Badania powinny ściśle ustalić rodzaj materiału kamiennego, jego odmiany występujące w złożu, skład mineralogiczny, własności fizyczne i mechaniczne oraz rodzaje wyrobów drogowych do których może być użyty. Badania obejmują: pobranie próbek do badań ze wszystkich występujących odmian, do, wszechstronnych badań samego surowca oraz do stwierdzenia, na jakie wyroby ,badany materiał się nadaje (materiały brukowe, krawężniki oraz kruszywo zwykłe i granulowane). Dalsze badania obejmują badania gotowych produktów uzyskanych z danego surowca (cechy fizyczne i mechaniczne). [przypisy: gabloty informacyjne, pionowa maszyna pakująca, wiązar dachowy ]

Powiązane tematy z artykułem: gabloty informacyjne pionowa maszyna pakująca wiązar dachowy