Wyróżnienie etapów w budowie domu

Polska branża budownictwa chyba każdemu kojarzy się z opóźnieniami. Celem ich niwelacji, wiele firm opracowuje harmonogram przeprowadzanych robót i się go skrupulatnie trzyma. Na potrzeby jego stworzenia, cały proces budowy został podzielony na stany: stan zerowy, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty  i prace wykończeniowe. Budowa domu na etapie stanu zerowego sprowadza się do wszelkich prac związanych z przygotowaniem ziemi pod fundament. Następnie robotnicy przystępują do prac związanych z wykonaniem fundamentu. Doprowadzenie powstającego budynku do stanu surowego otwartego wiąże się ze znacznie większym nakładem czasu. Firma staje przed wyzwaniem wznoszenia ścian, wykonania stropów, kominów, schodów oraz więźby. W zakresie wykonywanych w tej fazie obowiązków znajduje się również pokrycie dachu. Kolejnym etapem jest stan surowy zamknięty, osiągany po wstawieniu drzwi i okien oraz całkowitego pokrycia dachowego. W momencie zamknięcia tego etapu, z reguły rola budujących się kończy. Pozostaje jedynie kwestia rozliczenia.

Zewnętrzne firmy za opłatą podejmują się budowania

Jeśliby cofnąć się w czasie, jeszcze trzydzieści lat temu, większość powstających w Polsce domów była budowana przez ich właścicieli i najbliższą rodzinę. Na powierzenie tej czynności firmie budowlanej mogła pozwolić sobie tylko najbogatsza część społeczeństwa, która pomimo zasobności portfela nie raz podejmowała decyzję o samodzielnej pracy fizycznej – odstraszał ich długi czas oczekiwania. Aktualnie budowa domu powierzana jest zewnętrznym firmom, które mając dostępny materiał i sprzyjające warunki pogodowe potrafią zakończyć swoje prace w przeciągu pół roku. W takiej sytuacji rola inwestora sprowadza się jedynie do podejmowania decyzji odnośnie doboru materiału, barw. Jest on także zobowiązany do regularnego opłacania fachowców jak i sprowadzanego materiału. Dodatkowo, gdy nadejdzie odpowiedni moment poszukuje on kolejnej firmy, której zadaniem będzie poprowadzenie instalacji elektrycznej wewnątrz domu, czy centralnego ogrzewania. Co raz częściej inwestorzy decydują się na wybór firm poleconych przez bliskich, którzy wcześniej korzystali już z tego typu usług.